# رسم_وفاداری
  شیوه های تو همه غیر جفا کاری نیست                          مکن ای دوست که این رسم  وفا داری نیست کنی  آزاد  دلم  چند  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید