طلوع من

نوشته های و شعرهای عاشقانه

زندگی يعنی

زندگی يعنی آب بودن      در ميان موج بودن زندگی يعنی ترانه           از برای حق سرودن بودن زندگی يعنی ستاره        يعنی اسمان بودن زندگی يعنی يه لحظه     در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
تیر 89
3 پست
اسفند 88
5 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
مرداد 88
5 پست
خرداد 88
13 پست
اسفند 87
30 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
سال_90
1 پست
دهه_90
1 پست
عید_نو
1 پست
سال_نو
1 پست
عشق
2 پست
طلوع_من
1 پست
عاشق
1 پست
خاطره
1 پست
موج
1 پست
گرفتارم
1 پست
تنهایی
1 پست
لذت
1 پست
رنج
1 پست
هستــی
1 پست
ناله
1 پست
درد_عشق
1 پست
شکسته_دل
1 پست
غمگین
1 پست
عاشقی
1 پست
قلب_من
1 پست