طلوع من

نوشته های و شعرهای عاشقانه

اهای ادمیان به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به کسی نیندازند اگر نگاه انداختند عاشق نشوند اگر عاشق شدند وابسته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
تیر 89
3 پست
اسفند 88
5 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
مرداد 88
5 پست
خرداد 88
13 پست
اسفند 87
30 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
سال_90
1 پست
دهه_90
1 پست
عید_نو
1 پست
سال_نو
1 پست
عشق
2 پست
طلوع_من
1 پست
عاشق
1 پست
خاطره
1 پست
موج
1 پست
گرفتارم
1 پست
تنهایی
1 پست
لذت
1 پست
رنج
1 پست
هستــی
1 پست
ناله
1 پست
درد_عشق
1 پست
شکسته_دل
1 پست
غمگین
1 پست
عاشقی
1 پست
قلب_من
1 پست