پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

اهای ادمیان به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به کسی نیندازند اگر نگاه انداختند عاشق نشوند اگر عاشق شدند وابسته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

زندگی يعنی

زندگی يعنی آب بودن      در ميان موج بودن زندگی يعنی ترانه           از برای حق سرودن بودن زندگی يعنی ستاره        يعنی اسمان بودن زندگی يعنی يه لحظه     در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید