پست های ارسال شده در آدر سال 1387

  دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم             از چه با دشمن  جانم شده اند دوست ندانم غم اینست که چون ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
  شیوه های تو همه غیر جفا کاری نیست                          مکن ای دوست که این رسم  وفا داری نیست کنی  آزاد  دلم  چند  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید